Inicio Juan Benito
 
 


ArtículosARTÍCULO 036

MÓN ACTUAL

Món Actual

Volver a Món Actual

Volver a Artículos

 
 

PALS I FLECHES CONTRA RAJOS LÀSER

Escrito en valenciano

 
 

Igual qui lligga este títul podrà pensar que vaig a parlar de guerres, i casi és aixina, puix les terres que es troben entre el nort de Castelló, el sur de França, l'est d'Aragó i el mar Mediterràneu, han declarat una cruel guerra a tot lo valencià, balear, aragonés... i de moment estan guanyant totes les batalles.

Ara no vaig a entrar en que si els polítics valencians són o no són, o, han fet o no han fet, pero lo cert és que lo que ya està fet, està fet, i de moment és lo que hi ha, i lo que hi ha és que qui té els ramals de la llengua valenciana per a be o per a mal, és l'Acadèmia Valenciana d'una Llengua que no diu quina és, pero que per la seua trayectòria, dictamens i escrits de tot tipo, evidentment no és la valenciana.

Això és un fet constatable. A més, segons el punt número cinc de la llei de creació d'esta entitat, qui vullga algun favor de l'Administració Pública, ha d'acatar lo que ella diu sense dir una sola paraula, ¡Per que yo lo dic i mane! Que yo conega, no hi ha cap atre lloc en tot lo món que és done esta situació, que una entitat IMPONGA PER QUE YO LO DIC I MANE, com ha de parlar el poble que utilisa una llengua, i EL NOM D'EIXA LLENGUA. ¿Qué pensaria Galícia si ara al gallec l'impongueren nomenar-se "Bable/gallec" o Catalunya si al català l'impongueren nomenar-se, "Occità/català"?

Ni a soles la llengua anglesa, la qual parlen tanta gent en el món que casi podríem dir a hores d'ara que és una llengua d'us a nivell mundial i que si vols tindre la certea de que van a entendre't en casi qualsevol lloc del món, has de parlar anglés, té cap imposició a l'hora de parlar. Anualment les Universitats d'Oxfort i Cambridge emeten una nova versió del diccionari anglés, pero cada nova versió d'eixe diccionari no és contradiu en l'anterior, com passà en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola en el terme "valencià" que canviaren sense motiu en els anys setanta; a més tampoc imponen cap paraula o expressió a ningú, sino que redacten el diccionari segons noves corrents idiomàtiques de la parla anglesa.

És vergonyós lo que està ocorrent en Valéncia i en la llengua valenciana, tant per part dels territoris del nordest d'Espanya, tant per Valéncia, com per tots els implicats en el tema.

I ara ve, això de, "Pals i fleches contra rajos làser". Hi ha un bon grup de persones, que intentem fer coses en pro de la llengua valenciana, que sempre hem escoltat com a valencià, en casa, en lo carrer, als pares, amics, tios, veïns... (que no es lo que ara ensenyen en les escoles valencianes), pero ho fem sense cap subvenció, sense cap ajuda de res, pagant de les nostres bojaques tot lo que s'ha de pagar, i sempre, combinant les nostres activitats en en pro de Valéncia i la llengua valenciana, en els nostres treballs i activitats habituals.

O siga, yo utilise part del meu temps lliure o llevant-s'ho a la meua família i amics, per a posar en la Xàrcia un artícul o un conte traduït a l'idioma valencià, pero la Generalitat dels territoris del nordest d'Espanya presenten per tot lo món, llibres del Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, com a català antic.

Uns amics li lleven temps a la seua família i amics per a traduir uns programes a l'idioma valencià, mentrimentres que el Govern Valencià seguix recolzant programes com el Salt i mantenint entitats com la A.V.L.

Uns atres amics realisen conferencies per a escampar la veritat de l'idioma valencià, mentrimentres que hi ha persones i entitats que estan rebent sumes milloraries de diners per a posar llocs de cult pancatalaniste en edificis emblemàtics valencians.

Uns amics des d'associacions valencianistes estan intentant fer coses en favor de la llengua valenciana mentrimentres l'universitat de Valéncia diu que en l'àmbit universitari la multicentenària llengua valenciana és diu català i en eixa llengua estan escrits tots els llibres que utilisen i recomanen.

Els valencianistes estem tractant de fer arribar lo més llunt possible l'idioma valencià casi utilisant el boca a boca, mentrimentres que arriba una entitat, empresa, associació, per a traduir lo que siga a l'idioma valencià i a qui és dirigixen, ¿Al govern valencià? ¿A les entitats que tenen els ramals de l'idioma valencià en estos moments? I totes eixes persones i entitats, ¿A que idioma traduïxen lo que els demanen estes empreses, entitats, associacions...? ¡Després d'haver llegit fins ací, pensa-ho tu mateixa!

Els valencianistes utilisem els pals i les fleches, i les dos grans Generalitats i entitats afins utilisen els rajos i els làsers.

Si la situació social no dona un gir de 180º i li donem per sancer la volta a la tortilla... ¿Qui va a guanyar la guerra? ¡Quina pena!

 
 
 
Fuente:
Revista Món Actual número 2 de septiembre de 2007 - página 29
 
 
 
 
     
   
 
    Amigos conectados     Arriba